Anmeldelse 2022

Her kan du finde velgørenhedsaktiviteterne til dette års grenzenløs Daag den 9. september.

Vi ser frem til dit aktive engagement!

Vedligeholdelse af hedearealerne på GreenTEC campus

Der er hedearealer på GreenTEC campus, som akut skal ryddes. Det betyder, at andre, ikke-hjemmehørende planter skal fjernes.

Opgaver: Havearbejde.
Hvad skal man medbringe: Vejrbestandigt tøj, handsker og buskryddere (hvis du har).
Varighed: 09:00 – cirka 12:30.
Registrering: christiansen@sustaineration.com

Havearbejde i cykel- og skateparken i Husum

Sammen vil vi vedligeholde grunden til cykel- og skateparken i Husum, slå græs, fjerne ukrudt og om nødvendigt skovle snavset (revner i sandet) igen.

Opgaver: Havearbejde og indsamling af affald.
Hvad skal man medbringe: Vejrbestandigt tøj, handsker og buskryddere (hvis du har).
Varighed: 10:00 – cirka 14:00.
Registrering: kluth@sustaineration.com

Affaldssamling i Flensborg

Ryd byen og strande for kasseret affald. Den nøjagtige rute for dette år skal stadig fastlægges og meddeles alle deltagere i god tid.

Opgaver: Søg og indsaml affald. 
Hvad skal man medbringe: Behageligt, vejrbestandigt tøj.
Varighed: 2 – 3 timer, Begynde: 10:00.
Registrering: mail@fraukemarquardt.de

Butenkieker Flensburg Grenzenloes Daag

Havearbejde på boliggruppen Butenkieker Flensborg

Et vildt blomsterbed, insekthotel, sommerfuglespiral: I år gøres forhaven til det indlagte børne- og ungdomsværn klar til insekter.

Opgaver: Havearbejde
Hvad skal man medbringe: Havetøj, handsker.
Varighed: 4 timer, Begynde: 09:30.
Registrering: mail@fraukemarquardt.de

Grenzenloes Daag_Frauenhaus Flensburg

Spøgeaktion i kvindekrisecentret i Flensborg

Kvinder truet af vold i hjemmet og deres børn finder husly og beskyttelse i kvindekrisecentret. Vi vil gerne forskønne dette sted sammen på Grenzløs Daag.

Opgaver: Mal et værelse.
Hvad skal man medbringe: Tøj egnet til maling.
Varighed: 5 timer, Begynde: 09:00.
Registrering: mail@fraukemarquardt.de

grenzenloes-daag_Aktionstag_Renaturierung-Lindewitt-1

Renaturering i Lindewitt

Sammen renaturerer vi et hedeområde i Lindewitt og skaber nye levesteder for forskellige dyr. Alle hjælpere får så pizza fra egen pizzaovn og bål.

Opgaver: Planter og om nødvendigt bygge noget, så børnene kan observere dyrene på afstand.
Hvad skal man medbringe: Havetøj, handsker, gummistøvler.
Varighed: 5 timer, Begynde: 10:00.
Registrering: mail@fraukemarquardt.de

Diget-CleanUp i Dagebüll

Sammen med Coast Against Plastic Association flytter vi til Dagebüller-diget og frigør det for plastaffald og andre ubehagelige ting.

Opgaver: Søg og indsaml affald. 
Hvad skal man medbringe: Behageligt, vejrbestandigt tøj og robuste sko.
Varighed: 9:30 – cirka 12:00.
Registrering: christiansen@sustaineration.com

Hjælp til perronservicen af ​​Husum banegårdsmission

Rejsehjælpemidlerne på perronen er en klassisk grundpille i Husums banegårdsmission. Tjenesten tilbyder rejsende opmærksomhed og støtte.

Opgaver: På-, af- eller påstigningsassistance for togpassagerer sammen med en frivillig fra stationsmissionen. Plads til en frivillig.
Hvad skal man medbringe: Komfortabelt, vejrbestandigt tøj og robuste sko.
Varighed: 10:00 – cirka 14:30.
Registrering: kluth@sustaineration.com

Grenzenloes-Daag_Kiwi-Kindergarten-Flensburgg

Havedesign i børnehaven Kiwi Flensborg

I Kiwi børnehaven laver vi haven om for at forvandle udendørsområdet til et børnevenligt lege- og opdagelsesområde.

Opgaver: Havedesign og maling.
Hvad skal man medbringe: Havetøj, handsker.
Varighed: 5 timer, Begynde: 9:30.
Registrering: christiansen@sustaineration.com